דגשים ומסמכים- מה חשוב לדעת לפני נטילת המשכנתא?

smart, be smart, clever-725843.jpg

מסמכים שיש להכין (המסמכים נדרשים בפורמט PDF קריא):

 1. תעודות זהות עם ספח פתוח (אם התעודה ביומטרית, יש לסרוק גם את גב התעודה)
 2. שכירים- שלושה תלושי שכר אחרונים (לעיתים טופס 106 אחרון, יכול לסייע)
 3. עצמאיים- שומה לשנת המס האחרונה שקיימת ואישור רו"ח על שאר התקופה בנוסח הבנק
 4. בעלי חברות- מאזן מבוקר שנה קודמת ומאזן בוחן לשנה הנוכחית
 5. תיעוד הכנסות נוספות- קצבת נכות/זקנה, חוזי שכירות, מזונות וכו'
 6. תדפיסי עו"ש 3 חודשים אחרונים של כל חשבונות הבנק
 7. אישור ניהול חשבון או צילום שיק מבוטל
 8. דוחות יתרה של כל ההלוואות לרבות המשכנתאות
 9. דו"ח התנהלות משכנתא שנתיים אחורה
 10. נסח טאבו/אישור זכויות מנהל/חברה משכנת – עדכניים
 11. ברכישה מקבלן (כשיש ליווי בנקאי)- צילום שוברים ששולמו ובנוסף צילום שובר ריק
 12. לטובת תעודת זכאות לדירה ראשונה נדרשים המסמכים הבאים: תעודות זהות עם ספח, תעודת נישואין, אישור מהלך שירות בצהל/שירות לאומי, פרטי אחים ואחיות (מספר ת.ז.+ שם מלא+ שנת לידה+ עיר מגורים.. ככל שניתן.. מוטב להצטייד בצילום תז וספח של ההורים)
 13. חוזה חתום כולל כל הנספחים (ברכישה מקבלן- כולל מפרט טכני)
 14. דיווח למש"ח כולל אימות נתונים (לבקש מעורך הדין)
 15. בפרויקטי משרד השיכון (מחיר למשתכן/דירה בהנחה/מחיר מטרה)- אישור זכייה
 16. אישור על שירות צבאי (רלוונטי למבקשי תעודת זכאות). קישור להזמנה מקוונת של האישור מאתר צה"ל
 17. לווים שהיתה להם משכנתא פעילה בשנתיים האחרונות- דו"ח יתרה לסילוק ודו"ח התנהלות משכנתא (שנתיים אחרונות).
 18. יתכנו מסמכים נוספים פרטנית בהתאם לעסקה ולדרישות הבנק
 

חשוב לדעת לפני נטילת משכנתא (עיקרי הדברים):

 1. אישור עקרוני הינו אישור אשראי בלבד. הוא אינו כולל בחינה משפטית לנכס
 2. יש לשים לב להתניות הרשומות באישור העקרוני
 3. כספי המשכנתא מועברים מהבנק ישירות למוכר/קבלן למעט בין השאר בבנייה עצמית או משכנתאות לכל מטרה
 4. משכנתא תהווה כסף אחרון בעסקה (לאחר שהלקוח ישלם את ההון העצמי), למעט במקרים שסוכם אחרת עם הבנק
 5. יש לבצע ביטוח חיים בגובה המשכנתא (המלצתי- לבצע את הביטוח עם הרכישה ולא להמתין עד מועד לקיחת המשכנתא (סכומים קטנים שמייצרים לכם הגנה חשובה) וביטוח מבנה לפי ערך הכינון.
 6. האחריות לביצוע הבטחונות והדרישות המשפטיות הינה של הלקוח (או עורך דין מטעמו)
 7. בנכס שאינו סטנדרטי כגון נכסי יוקרה, נכס מפוצל, נכס עם חריגות בנייה או בעייה ברישום מומלץ לבקש מהבנק אישור מקדים לבטוחה ואף לבצע שמאות מוקדמת
 8. אישור המשכנתא ותנאיו הסופיים ייגזרו על פי הסכום הנמוך מבין: השמאות ומחיר הקנייה. שמאות נמוכה ממחיר הקניה יכולה בהחלט להפחית את סכום המימון שמאושר ו/או להעלות את הריביות שהיו באישור העקרוני
 9. האישור העקרוני ניתן על פי הנתונים שהוצגו במועד ההגשה. כל שינוי בנתוני ההכנסות או בהתנהלות עו"ש או בנתוני ההלוואות מחייב עדכון אישור בהתאם
 10. כל התנהלות שלילית מול גורמי אשראי וגביה עד מועד ביצוע המשכנתא יכולה להוות מכשול בדרך לקבלת האשראי
 11. מימון לנכס ברכישה מקבלן ללא ליווי בנקאי אפשרי, אך יש לכך משמעויות שהינן קריטיות בהקשרי מימון, חשוב להבין אותן טרם החתימה על העסקה עם הקבלן
 12. בבנייה עצמית הכספים משולמים בהתאם לאבני הדרך ובדיעבד בתום כל אבן דרך לפי השלב- יסודות, שלד, טיח&ריצוף וגמר בניה
 13. בקיבוצים ומושבים, אם אין שיוך או החלטה לשיוך/רישום באגודה, לא ניתן לקבל משכנתא.
 14. בשחרור בחלקים, הריבית הסופית לעסקה תנעל על פי העוגן ביום שחרור הכספים
 15. לרוב, התשלום הראשון של המשכנתא יהיה בחיוב גבוה יחסית עקב תשלומים נוספים כגון רשם המשכונות, עמלת פתיחת תיק וימי ביניים עד מועד החיוב הראשון (תשלום שמכיל יותר מחודש ימים)
 16. מועד שמירת הריביות הוא לביצוע מלא של כל הבטחונות ומשיכת הכספים על פי המופיע באישור העקרוני (מעבר למועד זה הריביות ישתנו). יש לשים לב לתאריך זה
 17. עד מועד ביצוע ההלוואה תדרשו להמציא מסמכי הכנסות עדכניים

בהצלחה,

רן ברין 0529284801

מי אני  |  כיצד בוחרים יועץ משכנתאות | עמוד הבית

כל הזכויות שמורות- ברין משכנתאות ונדל"ן 052-9284801

מוזמנים לשתף את הפוסט

קראו עוד..

ייעוץ ותיווך נדל"ן

אני מתחייב לייעוץ הכי אובייקטיבי, מקצועי, אישי ואיכותי שיש. רן ברין ציוץ אמל"ק: צריכים משכנתא? ו/או מוכרים נכס? ו/או קונים נכס? ברין זה בית! מטריה

לייעוץ כלכלי, אישי ומקצועי ולחיסכון במשכנתא צרו קשר עכשיו